Kondi̇si̇onerləri̇n Di̇aqnosti̇kasi

Hər bir sürücü kondisionerin isti aylarda yaratdığı komfortu və əvəzədilməzliyini təstiqləyə bilər. Kondisionerlərin uzunömürlü və həmişə işlək vəziyyətdə olması üçün AzerTech Service havalandırma borularının xüsusi maddələrlə təmizləməsi (bu maddələr həmçinin dezinfelsiyaedici xüsusiyyətəmalikdir), filterlərin müntəzəm dəyişməsi, maye-qaz (freon) əlavə etmə (avadanlıq BOSCH şirkətin istehsalıdır) xidmətlərini avtomobil sahiblərinə təqdim edir.